Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ambtenaren

• Onderscheid tussen gegevens over beroepshalve en persoonlijk functioneren (ABRvS 14 maart 2012, AB 2012/211, LJN: BV8748).

• Bij gegevens over beroepshalve functioneren is een beperkt beroep mogelijk op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; zowel bij ambtenaren als niet-ambtenaren (ABRvS 25 juli 2012, AB 2012/306, LJN: BX2593).

• Namen en persoonsgegevens van “derden”.

o Veiligheidsrisico bij openbaarmaking. (ABRvS 11 april 2012, AB 2012/193, LJN: BW1571 en ABRvS 5 september 2012, LJN: BX6488 (kandidatenlijsten); ABRvS 11 juli 2012, LJN: BX1063 (verloven vuurwapens)).

o Openbaarmaking van het fax- en telefoonnummer (van natuurlijk persoon) (ABRvS 8 februari 2012, AB 2012/58, LJN: BV3221). NB: Motiveringsplicht!

o Openbaarmaking van beeldmateriaal waarop personen herkenbaar in beeld zijn (ABRvS 30 mei 2012, LJN: BW9611).

• ABRvS 18 juli 2012, AB 2012/316 (integriteitsonderzoek DWI Amsterdam).

o Openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling, omdat in de toekomst de bereidwilligheid van medewerkers zal afnemen verklaringen af te leggen inzake integriteitskwesties. Onderzoek daar naar zal worden bemoeilijkt.

o Openbaarmaking kan, gelet op de inhoud van het rapport, leiden tot achterhalen van de identiteit van de persoon die verklaring heeft afgelegd. Reële kans dat openbaarmaking zal leiden tot schending van het vertrouwen van de medewerkers dat hun persoonlijke levenssfeer zal worden beschermd.

o Zie voor vergelijkbare overwegingen: ABRvS 13 juni 2012, LJN: BW8199.