Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Geen nieuw toetsingscriterium

Rov. 2.6.1 van de tussenuitspraak ABRvS 20 juli 2011, 201009068/1/T1/H2, AB 2012, 23:

“Uit het vereiste dat dient te zijn voldaan aan de criteria voor de inrichting van het onderwijs, volgt dat sprake dient te zijn van onderwijs. De inspectie heeft terecht in aansluiting op artikel 23, tweede lid, van de Grondwet, waarin het recht op onderwijsvrijheid is opgenomen, en op onderwijswetgeving, zoals de Wpo en de Wvo, het begrip onderwijs in de Leerplichtwet 1969 uitgelegd als het geven van onderwijs, in die zin dat kennis en vaardigheden aan leerplichtigen worden overgedragen. De inspectie heeft derhalve terecht getoetst of op De Koers onderwijs wordt gegeven en heeft daarmee geen nieuw toetsingscriterium geïntroduceerd.”

 

1) De minimale eisen die de Leerplichtwet aan een zogenaamde B3-school stelt, zijn niet in strijd met artikel 23 Grondwet en artikel 2 Eerste Protocol EVRM.

 

2) Uit de Leerplichtwet en andere onderwijswetten volgt dat onder onderwijs het “geven van onderwijs”, in de zin van het overdragen van kennis en vaardigheden op leerplichtigen, moet worden verstaan.

 

3) Ook vraaggestuurd onderwijs kan “onderwijs” zijn, mits sprake is van het overdragen van kennis en vaardigheden op leerplichtigen.

 

4) Daarvoor is minst genomen enige sturing en structurering van het onderwijsproces vereist. Uit de WPO en WVO, waar de Leerplichtwet bij aansluit, volgt immers bijvoorbeeld dat de leerlingen langs de kerndoelen moeten worden geleid en dat de vorderingen van leerlingen inzichtelijk moeten zijn.