Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Het beginsel van procedurele autonomie

Beginsel van procedurele autonomie: de bevoegdheid van lidstaten om zelf te bepalen welke soorten procedures van toepassing zijn en hoe ze zijn ingericht.

Twee randvoorwaarden waar het nationale recht aan moet voldoen:

• De nationale bepaling die wordt gehanteerd ter effectuering van het Europese recht mag niet ongunstiger zijn dan de bepaling die van toepassing is op soortgelijke nationale verordeningen (gelijkwaardigheidsbeginsel);

• De nationale bepaling mag de uitoefening van het Unierecht niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel).

Zie: HvJ EU 16 december 1976, C-33-76 (Rewe)