Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Motivering besluit aan de hand van feitenonderzoek bestuursorgaan

Vergelijk de vergewisplicht bij een extern advies (3:9 en 3:49 Awb)

 

Drie criteria:

1. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen

2. Het advies is gemotiveerd en inhoudelijk concludent

3. Het advies is kenbaar voor de betrokkenen

 

Zie over de vergewisplicht bijvoorbeeld:

• ABRvS 22 november 2006, JB 2007/12

• ABRvS 9 mei 2012, JB 2012/163, m. nt. Timmermans

 

En over het motiveren van de aan een instelling opgelegde voorschriften:

• ABRvS 2 mei 2012, JOM 2012/611, rov. 2.11.3.