Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Nemo tenetur beginsel

EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 (Funke)

Vordering onzekere documenten in strijd met nemo tenetur.

EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 (Saunders)

Onder dwang in toezichtsfase verkregen verklaringen niet bruikbaar voor opleggen punitieve sanctie.

Nemo tenetur strekt zich in beginsel niet tot gegevens die onafhankelijk van de wil bestaan: voor verkrijgen van dergelijke zaken (enige) druk toegestaan.

EHRM 3 mei 2001, NJ 2002, 354  (JB/Zwitserland), EHRM   21 april 2009, NJ 2009, 557 (Marttinen), en zie ook CBb 2 februari 2010, LJN BL5463 (Tele2)

Fishing expedition/opsporingsambtenaar in eigen zaak.

EHRM 5 april 2012, LJN BW5997

Ook in geval van dreigende criminal charge?