Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Formele rechtskracht van bestuursbesluiten

Bestuursrechtelijke besluiten verkrijgen formele rechtskracht:

• indien het besluit in rechte onaantastbaar is geworden door het ongebruikt laten verstrijken van de bezwaar/beroepstermijn;

• door een uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

Ratio formele rechtskracht: waarborgen van het rechtszekerheidsbeginsel.

 

Uitzonderingen op de formele rechtskracht:

• geen gebruik gemaakt van recht van beroep op de bestuursrechter door een omstandigheid die aan de overheid is toe te rekenen (HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641);

• intrekking door het bestuursorgaan van een eerder in rechte onaantastbaar geworden besluit onder mededeling van de onjuistheid van dat besluit (JR 8 december 1995, JB 1996, 60);

• het zuivere schadebesluit heeft geen formele rechtskracht in civielrechtelijke zin (HR 17 december 1999, AB 2000/89);

• in de procedure bij de bestuursrechter die het bestreden besluit in stand heeft gelaten is gehandeld in strijd met een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak (HR 7 mei 2004, JB 2004, 202).

• formele rechtskracht kan niet worden ingeroepen tegen persoon die een onrechtmatige daadsactie voert naar aanleiding van een appelabel besluit, wanneer die persoon niet is aan te merken als een belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb (HR 3 februari 2006, JB 2006, 69);

• het niet tijdig nemen van een beslissing op een aanvraag of het nemen van een beslissing op bezwaar of administratief beroep (ABRS 21 november 2001, JB 2002, 21);

• relativeringen aangebracht in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie