Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Onderwerpen ten aanzien waarvan relativiteitstoets inmiddels heeft plaatsgevonden:

 

Trillingshinder, Externe veiligheid, Normen Besluit Glastuinbouw, Hogere waarden Wet geluidhinder, Natuurbeschermingswet 1998, Molenbiotoop, Akoestisch onderzoek, Archeologisch onderzoek, Geurhinder, Brandveiligheid, Ecologische Hoofdstructuur, Boswet, Wijzigingsbevoegdheid, Overleg artikel 3.1.1 Bro, Exploitatieplan, Afstandnorm VNG-brochure, Afstandsnorm hoogspanningslijnen.