Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Tussenuitspraak ABRvS 20 juli 2011

“De rechtbank heeft terecht overwogen dat de Handelwijzen onder meer beleidsregels bevatten omtrent de vaststelling van feiten en dat de inspectie bij de beoordeling of De Koers een school is in de zin van artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van de Leerplichtwet 1969 ten onrechte geen feitenonderzoek heeft verricht aan de hand van de Handelwijzen. De inspectie heeft zich bij die beoordeling alleen gebaseerd op hetgeen van de zijde van De Koers tijdens een gesprek op 23 juni 2009 naar voren is gebracht en op de informatie op de website van De Koers, terwijl zij aan de hand van de Handelwijzen daadwerkelijk had moeten vaststellen of hetgeen op De Koers plaatsvindt, voldoet aan het criterium “geven van onderwijs” en of dat onderwijs voldoet aan de inrichtingscriteria. De toetsing aan het criterium “onderwijs geven” is, anders dan de inspectie betoogt, op zich geen reden voor het buiten toepassing laten van de Handelwijzen, omdat die naar hun aard mede op die toetsing betrekking hebben. Het betoog van de inspectie faalt in zoverre.”

Tussenuitspraak ABRvS 20 juli 2011, 201009068/1/T1/H2, AB 2012, 23, rov. 2.6.2.