Https://inzicht.pelsrijcken.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://inzicht.pelsrijcken.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Wet aanpassing bestuursprocesrecht, kamerstukken 32 450

Het voorstel (EK 32.450, A herdruk) is op 27 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 6 november 2012 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling vindt plaats op 10 en/of 11 december 2012.

Hoofdlijnen Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Het gaat om :

• verbetering van de regels over het meenemen van nieuwe of gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure;

• verruiming van de mogelijkheden om gebreken in een besluit te passeren als daardoor geen belanghebbenden zijn benadeeld;

• aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en administratief beroep en in het klachtrecht;

• instelling van een zogenaamde “grote kamer” voor belangrijke richtinggevende uitspraken in hoogste instantie;

• invoering van de mogelijkheid tot het nemen van onafhankelijke conclusies in belangrijke zaken bij de hoogste bestuursrechters;

• invoering van een relativiteitsvereiste (rechtstreeks belang bij aanvechten besluit);

• verruiming van de mogelijkheden tot het enkelvoudig afdoen van het hoger beroep;

• invoering van de mogelijkheid tot het instellen van incidenteel hoger beroep;

• invoering van de mogelijkheid voor de hogerberoepsrechter om te bepalen dat tegen een ter uitvoering van zijn uitspraak genomen besluit slechts beroep bij hem openstaat en niet weer bij de rechtbank (de zogenaamde “judiciële lus”)

• afschaffing van het mandaat verbod in hoger beroep.

In artikel 8:69a van de Awb (nieuw) is het relativiteitsvereiste opgenomen.